Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Od użytkowników / klientów naszej strony gromadzimy minimum informacji pomagających nam lepiej zrozumieć ich potrzeby i dostosowywać stronę Sklepu, jego funkcjonalność do oczekiwań jego Klientów. Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu Użytkownik / Klient akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

I. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest ALFAVTAL, Rożnow 600, 33-316 Rożnów; tel. 600 918 500, e-mail: sklep@alfavital.pl

 II. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

 1. ADO oraz jego partnerzy, odbiorcy, operatorzy chronią dane osobowe Klientów przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją, poprzez odpowiednie zabezpieczenia systemowe i techniczne.
 2. Dane osobowe Klientów są przechowywane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO lub przez stronę trzecią. Przetwarzamy jedynie dane niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, wprowadzone przez Klienta w momencie rejestracji w Sklepie Internetowym alfavital.pl. W przypadku zapisania się do Newslettera przetwarzamy dane do celów marketingowych za wyraźną zgodą wyrażoną w momencie zapisu. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, cofnąć wyrażoną zgodę poprzez ponowne wpisanie swojego adresu e-mail w formularz Newslettera lub poprzez wysłanie pisemnej prośby, drogą pocztową lub e-mail na adres: sklep@alfavital.pl
 3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do informacji czy ADO przetwarza dane zgodnie z ich celem. Klientowi przysługuje prawo żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych, dodatkowo Klient może sam dokonać zmiany swoich danych poprzez usługę Konto w Sklepie Internetowym alfavital.pl, bądź wystąpić do ADO z prośbą o ich zmianę lub sprostowanie, w momencie gdy są nieprawidłowe lub niekompletne. Klientowi przysługuje także prawo do żądania usunięcia danych.
 4. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może skontaktować się z ADO drogą e-mail: sklep@alfavital.pl oraz drogą pocztową: ALFAVITAL, Rożnów 600, 33-316 Rożnów
 5. Klient posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia powyższych zasad przetwarzania.
 6. ADO może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców / Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców / Klientów nie będących konsumentami ADO może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy / Klienta.
 7. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym.
 8. Podczas wizyty w Sklepie Internetowym automatycznie mogą być zbierane dane takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, urządzenie z jakiego korzysta Usługobiorca/ Klient, geolokalizacja na podstawie adresu IP - dane te nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie Usługobiorcy / Klienta.

III. Cel przetwarzania danych osobowych użytkownika

 1. Przetwarzamy dane użytkownika / klienta w celu:
 2. a) zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto);
  b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości, np. wystawienia faktury;
  c) realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO;
  d) zagwarantowaniu bezpieczeństwa świadczonych usług sprzedaży;
  f) marketingu i promocji własnych produktów lub usług ADO polegających na kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe oraz prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną);
  g) wysyłania informacji handlowych i komunikacji telefonicznej w celu marketingu bezpośredniego – jeżeli udzielona zostanie na to odrębna zgoda – art. 6 ust 1 lit a) RODO

IV. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Jeśli przetwarzamy dane Użytkownika / Klienta to podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda dobrowolnie wyrażona przez osobę / klienta, której dane osobowe są przetwarzane przez ADO [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO].

2.Jeżeli przetwarzamy dane Użytkownika / Klienta bezpośrednio podczas dokonywania przez niego zakupu produktów to jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną będzie Użytkownik / Klient, którego dane dotyczą, lub będzie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO].
3.Jeżeli przetwarzamy dane Użytkownika  / Klienta w innych celach niż wskazane powyżej to przetwarzanie do jest przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO lub przez stronę trzecią [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO], przy czym prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO lub przez osobę trzecią jest w tym przypadku zamiar zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej sklepu oraz zapobieganie nadużyciom i wyłudzeniom w związku z prowadzoną działalnością handlową przez Internet.

V. Komu przekazujemy, bądź możemy przekazać dane osobowe

 1. Dane Klienta nie będą przekazywane innym podmiotom.
 2. ADO zastrzega sobie prawo do przekazania danych klienta, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, podmiotom trzecim, w celu wykonania umowy dla Klienta oraz w celu wsparcia ADO w świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podmiotami trzecimi w tym przypadku mogą być partnerzy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych, odbiorcy, dostawcy usług, operatorzy o których mowa w pkt. poniżej np. operatorzy płatności, banki firmy kurierskie, biura rachunkowe, agencje marketingowe (w zakresie usług, kampanii marketingowych), współpracownicy, w tym podwykonawcy, podmioty świadczące usługi prawne na rzecz ADO.
 3. W powyższych przypadkach ADO przekaże jedynie dane niezbędne do wykonania określonej czynności w ramach umowy.
 4. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego: 

4.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, ADO udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi/dostawcy lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie ADO.

4.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności online lub kartą płatniczą ADO udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym Alfavital.pl

4.3. W przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, ADO udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym.

 1. ADO może zostać zobowiązany do przekazania danych osobowych Klienta, na żądanie odpowiednich służb i organów tj. sądu czy prokuratury, bez wiedzy Klienta tylko na podstawie obowiązujących przepisów prawa, po wcześniejszej weryfikacji ich zasadności.
 2. ADO zastrzega sobie prawo do odmowy wypełnienia obowiązku informacyjnego, oraz innych na nim spoczywających, w przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie możliwości oszustwa i podszycia się pod Klienta.

  VI. Okres przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe przetwarzane w celach wskazanych w par I pkt. 1. będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy, w tym związanych z umową roszczeń podatkowych – lecz nie dłużej niż przez 6 lat. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.
  2. Zaufani partnerzy ADO oraz podmioty wspierające ADO w świadczeniu usług drogą elektroniczną przetwarzają dane przez okres niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania, określany w odpowiedniej polityce prywatności zaufanego partnera, bądź podmiotu wspierającego ADO w świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  VII. Sposób kontaktowania się z ADO
  Jeśli wypełniając formularz rejestracji, zamówienia wysłałeś do ADO / Sprzedawcy wiadomość, może on kontaktować się z Tobą telefonicznie oraz mailowo, w celu przesłania odpowiedzi na Twoje pytanie. Podając odpowiednie dane do kontaktu (np. numer telefonu, bądź e-mail) wyrażasz zgodę na kontaktowanie się z Tobą przez ADO / Sprzedawcę w ten sposób.

VIII. Pozostałe informacje - Cookies i inne technologie zapisu i odczytu informacji

 1. Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do ADO  / Sprzedawcy.
  Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.
 2. Co to są Cookies?
  Cookies (pl. ciasteczka ) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Cookie  (Ciasteczko) zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
 3. Do czego używamy ciasteczek?
  ADO / Sprzedawca używa Cookies w różnych celach: aby strony i aplikacje działały szybciej i aby były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści oraz reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości strony i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.
 4. ADO / Sprzedawca wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania Użytkownika / Klienta w Sklepie zapewnienia sesji Użytkownika / Klienta w Sklepie, a w szczególności do utrzymania sesji Użytkownika/ Klienta Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik / Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła. Poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
 5. ADO / Sprzedawca wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy / Klienci Sklepu korzystają ze strony internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 6. ADO / Sprzedawca może korzystać również z narzędzia Google Analytics zapisującego zachowanie Użytkownika / Klienta na stronie. Zapisujemy nawigację, lokalizację i ruch Użytkownika na stronie, dane specyficzne dla urządzenia, dane przeglądania, cookies. Więcej w polityce prywatności Google Analytics https://policies.google.com/privacy?hl=pl Jeżeli nie chcesz, aby Twoje działania były monitorowane należy wyłączyć obsługę JavaScript i usunąć pliki cookies. Jeśli akceptujesz cookies to automatycznie zgadzasz się na monitorowanie.
 7. Użytkownik / Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

  IX. Zmiany Polityki Prywatności
  Oferta ADO / Sprzedawcy będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości ADO / Sprzedawca może, a czasem będzie musiał, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, każdorazowo nowa wersja Polityki Prywatności będzie pojawiała się na stronie sklepu wraz ze stosownym komunikatem i zapytaniem o Twoją wyraźną zgodę. W przypadku braku wyrażenia zgody, nie będziesz mógł korzystać ze Sklepu Internetowego ADO/Sprzedawcy zaś Twoje dane osobowe ulegną usunięciu w terminie zgodnym z prawem. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z adresu kontaktowego podanego w par. II pkt.4.
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl